ŠTA JE MIKROFIBER?

Mikrofiber je vlakno čiji je prečnik jednak jednoj petini prečnika ljudske dlake. Preteče mikrofibera počele su da se proizvode još ’50-ih godina u SAD, ali tek ’80-ih masovna proizvodnja mikrofibera proširila se i po Evropi, kada je ovaj praktični materijal dobio i široku primenu.

Tekstil od mikrofibera dobija se tako što se posebnim fabričkim procesima ta tanušna vlakna raseku na još tanja vlakna klinastog oblika i najlonskog jezgra. Zatim se posebnim procesom od njih tka materijal. Između vlakana utkanih u komad tekstila postoje mikrošupljine, odnosno mesta na kojima se skladište spoljašnje čestice. Otuda svojstvo mikrofibera da bolje upija, ali i lakše otpušta vlagu od ostalih vrsta tkanine sastavljene od krupnijih vlakana.

Mikrofiber korisniji je od drugih materijala i zbog toga što u mikrošupljinama skladišti čestice prljavštine, dok površina ostaje čista. Kod materijala grubljeg tkanja, čestice prljavštine ostaju na površini, gde se onda razvijaju bakterije.

 

mikrofiber